url builder

Mar 222012 Tagged with , ,

Sử dụng Google Analytics URL Builder để thống kê online marketing

thong ke url builder

Google Analytics thống kê lượt truy cập website theo 3 nguồn truy cập chủ yếu:

  • Trực tiếp (Direct Traffic): được nhiểu là các độc giả bấm bookmark, gõ link trực tiếp trên thanh công cụ, click link gửi cho nhau.
  • Tham chiếu (Referring Sites): độc giả bấm các link / banner trên trang web khác, trong email, v.v..
  • Search Engines : độc giả đến từ các máy tìm kiếm như Google, Yahoo,Bing….

Continue reading “Sử dụng Google Analytics URL Builder để thống kê online marketing” »