thuat toan google

Jun 152012 Tagged with , , , , 5 Responses

Những thay đổi trong thuật toán SEO của Google trong tháng 5/2012

thuat-toan-seo-google_thumb.pngTháng 5 là tháng mà Google thường hay có nhiều sự thay đổi, cập nhật nhất về thuật toán SEO của công cụ tìm kiếm Google Search. Chúng ta hãy cùng điểm qua những thay đổi nổi bật trong tháng vừa qua:

Continue reading “Những thay đổi trong thuật toán SEO của Google trong tháng 5/2012” »