phím tắt firefox

Oct 152011 Tagged with , 0 Responses

Phím tắt trong firefox

Phím tắt vô cùng tiện ích cho người sử dụng trong việc tiết kiệm thời gian và công sức và nhất là khi bạn làm nhiều việc một lúc nó sẽ giúp bạn tập trung hơn vào việc chính đang làm. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số phím tắt trong firefox.

 

phím tắt fire fox

 

Navigation

Command Shortcut
Back Alt + ←
Backspace
Forward Alt + →
Shift + Backspace
Home Alt + Home
Open File Ctrl + O
Reload F5
Ctrl + R
Reload (override cache) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
Stop Esc

 

Continue reading “Phím tắt trong firefox” »