phân tích từ khóa

Jan 112012 Tagged with , , 22 Responses

Cách phân tích, lựa chọn từ khóa đơn giản

phan tich lua chon tu khoaTrong tất cả các hoạt động nói chung và SEM nói riêng, từ khóa (key word) luôn là điều tối quan trọng. Bạn search trên công cụ tìm kiếm, trên mạng xã hội, forum, blog, … tất cả luồng thông tin đều được gắn với những từ khóa nhất định. Viêc là vô cùng cần thiết khi thực hiện marketing online, seo…  Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách phân tích từ khóa đơn giản nhất:

Continue reading “Cách phân tích, lựa chọn từ khóa đơn giản” »