chiến lược blog

Oct 262011 Tagged with , , , , 4 Responses

Chiến lược phát triển blog trong kinh doanh trực tuyến

e-commerce-blog   Viết blog có thể là 1 thói quen, 1 công việc hay 1 mục đích cá nhân nào đó… Tùy vào mục đích sử dụng của người viết, nhưng nếu blog chúng ta viết ko chỉ để riêng mình đọc mà muốn quảng bá cho nhiều người để phục vụ công việc thì cần có 1 chiến lược cụ thể.  Bài viết dưới đây gồm 7 bước để tạo nên thành công với việc đưa phương tiện truyền thông xã hội và SEO trong phát triển blog trong kinh doanh trực tuyến.

 

 

1.Hồ sơ cá nhân

clip_image002[1]

Trong khi viết blog tiếp thị trực tuyến bạn phải chú ý đến thông tin cá nhân của khách hàng. Nội dung cần phải chiếm được cảm tình và thu hút được người đọc và khách hàng. Cách mà các nhà marketing trực tiếp phân đoạn khách hàng là bằng những đặc trưng điển hình.

Để trải rộng thị trường của mình trong phần chính bạn có thể phân đoạn nội dung theo từng đặc điểm để hướng tới các dải khách hàng khác nhau phù hợp với nhiều quan điểm và sở thích của từng loại khách hàng.

Bạn có thể xây dụng nội dung tiếp thị trực tuyến phù hợp tiêu chí này bằng cách xây dựng và thu thập thông tin khách hàng hay còn gọi là Hồ sơ cá nhân. Hồ sơ cá nhân sẽ đại diên cho các chủ đề,sở thích,từ khóa tìm kiếm,các chủ đề xã hội và kế hoạch phát triển. Hồ sơ cá nhân sẽ giúp chúng ta tiếp cận và theo sát khách hàng của mình.

 

Continue reading “Chiến lược phát triển blog trong kinh doanh trực tuyến” »