blogger

Jul 252011 Tagged with , , 1 Response

Những yếu tố cần thiết cho 1 blogger

blogger2

Tạo thì rất dễ nhưng để phát triển nó thì lại không hề đơn giản. Có rât nhiều người viêt nhưng trong số đó có rất ít người thành công.   Họ lười, không có kế hoạch cụ thể, không có mục đích … Tựu trung lại 1 nên cần có những yếu tố sau:

Continue reading “Những yếu tố cần thiết cho 1 blogger” »