Jul 242011 2 Responses

Chương trình đầu tay với java-HelloWorld

WORA

Write once, run anywhere” (WORA) slogan của Sun Microsystems sáng tạo cho ngôn ngữ java. Bạn có nghĩ một ngày thử sức với nó? Tôi sẽ hướng dẫn bạn vài điều cơ bản để có những bước đầu tiên đi trên con đường “Write once, run anywhere“.

Để đơn giản và bắt đầu cho việc học và làm việc với ngôn ngữ java chúng ta sẽ sẽ cần 1 chút nguyên liệu và dụng cụ:

+Dụng cụ:

-jdk để có thể biên dịch file java (download here).

-IDE ở đây mình sử dụng netbeans (code editor dễ dàng cho java download here)

+Nguyên liệu:

-Đó là 1 chút chịu khó và yêu thích. Hôm nay bài đầu tiên chúng mình chỉ cần vậy.

*Start->>>>

Ex: Chương trình đầu tay là một dạng chương trình “kinh điển” như mọi ngôn ngữ khác: Helloworld

B1:Sau khi cài đặt jdk rồi netbeans chúng ta sẽ bật cái netbeans lên.Giao diện như sau:B2:Tạo một dự án:

NetBeans preview

NetBeans preview

-Khi bắt đầu viết chương trình Helloworld, bạn hãy ấn File->New project(Ctr+Shift+N)để tạo không gian quản lý các file java của bạn-ở đây bạn chọn project của chúng ta bằng ngôn ngữ java-và chọn java application (đây là ứng dụng chạy trên console) .Chúng ta coi nó là “dự án” và chương trình HelloWorld của chúng ta sẽ là một chương trình nhỏ trong đó-Hãy đặt tên project. Khi lần đầu chạy bạn cần đợi netbeans active (như là khởi động) các bộ thư viện… đi kèm 1 chút xíu.

*Chú ý tên của Project phải khoa học và liên quan ý nghĩa đến dự án mà ta làm(vd: helloworld);

-Ok! Giờ chúng ta sẽ bắt đầu Helloworld của chúng ta. Vào File->New Fileđặt tên file là helloworld,tên package(gói sẽ chứa chương trình-phân theo tác dụng,chức năng từng nhóm file-nhóm ứng dụng) Vd ở đây đặt là start.

application

Application Hello World

b3: Code và code bên phải là nội dung file code bạn sẽ gõ dưới dòng này

// TODO code application logic here

Bạn thử viết

System.out.println(“Hello world! I’m Long.”);

và ấn Shift+F6(hoặc bạn có thể chuột phải vào file bạn đang viết chọn run hoặc ngay cả nút tam giác xanh trên menu) để biên dịch và chạy chương trình. oh! trên màn hình phía dưới chỗ bạn gõ hiện ra chữ Hello world! I’m Long. Vậy là ta đã hoàn thành chương trình đầu tiên của chúng mình.

#giải thích : System.out.println(“”); là câu lệnh in ra chuỗi kí tự trong dấu ” “;

 #Source code: Bạn có thể download mã nguồn tại đây.

–Bài sau chúng ta sẽ viết chương trình giải phtr bậc nhất và bắt vài lỗi cơ bản(error bug).

Have you fun today. See you soon. “Uname_kkk”

2 Responses to Chương trình đầu tay với java-HelloWorld
  1. Giggles Reply

    Keep it coming, wirrtes, this is good stuff.

  2. [...] Bạn có thể đọc tham khảo bài mình đã viết tại đây (mục lập trình bài đầu v... doanhnhanso.info/lap-trinh/mot-so-chuong-trinh-bien-dich-gianh-cho-cac-ban-moi-lap-trinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.