One Response to Online Marketing
 1. Minh Nguyen Reply

  Chào Tráng,

   

  Minh tên là Minh, hiện là 1 nguoi thất nghiệp. Minh dang nghiên cứu và học thêm về marketing online. Hy vọng sẽ nhận được những kinh nghiệm và chia sẽ của Tráng.

   

  Thanks,

  QuangMinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.